Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
BUSAN FISH CAKE CO., LTD.
TTEOK-BOKKI WITH FISHCAKE , GAMABOKO BROTH , SKEWERED FISHCAKE SQAURE ISO
HACCP