Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
BYUL FOOD (STAR FOOD)
SEASOUND LAVER(CUT-TYPE FAMLY SIZE LAVER) , DRIED SEAWEED , SEASONED LAVER(SMALL SIZE LAVER) ISO
HACCP
HALAL