Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
CHOI GANG FOOD
RICE ROLL LAVER , SNACK LAVER , ROASRED KOREAN SEAWEED ISO
HACCP