Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
CHUNJIHAE FISHERY ASSOCIATION CORPORATION
SIR-FRIED LAVER FLAKE MILD , STIR-FRIED LAVER FLAKE WITH ANCHOVY AND SHRIMP ISO
HACCP