Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DAEGWANG F&C CO., LTD.
SAEROMI PREMIUM VEGETABLE FISH CAKE STICK , SAEROMI PREMIUM CHEESE FISH CAKE STICK , SAEROMI FISH CAKE THICK NOODLE ISO
HACCP