Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DAEIL FISHERIES CO., LTD.
CANNED SMOKED OYSTER, CANNED BOILED OYSTER , DRIED OYSTER , FROZEN OYSTER ISO
HACCP