Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DH SEAFOOD Co. Ltd
FROZEN BABY CLAM, FROZEN BIILED OCTOPUS , FROZEN BABY CLAM , FROZEN BOILED OCTOPUS HACCP