Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DONGWON F&B CO., LTD.
DONGWON CHUNK LIGHT TUNA IN OIL , DONGWON CANNED WHELK , YANGBAN ROASTED LAVER ISO
HACCP
HALAL