Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HAEMILWON FOOD CO.
FRIED LAVER ROLL(ORIGNAL) , FRIED LAVER ROLL(SHRIMP) , FRIED LAVER ROLL(ONION) ISO