Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HAESER PRODUCTS CO., LTD.
SEA CUCUMBER WITH RICE PORRIDGE , CRAB ROW PASTE , ABALONE IN BROWN SAUGE ISO
HALAL