Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HAESONG FOODS CO., LTD.
OLIVE OIL SEASONED LAVER , YONGWANG SEASONED LAVER , GREEN TEA SEASONED LAVER ISO
HACCP