Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
JEJUSUHYUP TRADING CO. LTD
JEJU OLIVE FLOUNDER FISHCAKE , JEJU OLIVE FLOUNDER , JEJU OLIVE FLOUNDER FROZEN FILLET HACCP