Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
JINJUHAM CO., LTD.
CHUNHAJANGSA / FISH SAUSAGE , DOUBLE RING / FISH SAUSAGE HACCP
HALAL