Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
MANJUN FOODS CO., LTD.
LAVERLAND CRUNCH SEA SALT , LAVERLAND CRUNCH WASABI , LAVERLAND CRUNCH HABANERO ISO
HACCP
HALAL