Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
CHOUNG RYONG FISHERIES CO., LTD.
CHOUNG RYONG FRESH HAIRTAIL , SALTED MACKEREL , TILEFISH HACCP