Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HAESONG MARINE FISHING ASSOCIATION CO., LTD.
FROZEN BABY CLAM , VACUUM STEAMED BABY CLAM , BABY CLAM MEAT ISO