Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
WANDOABALONE CO., LTD.
WAN ABALONE S(BROWN SAUCE) , WAN ABALONE S(SOY SAUCE, WITH SHELL) HACCP