Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
YOUNGJIN FSHERIES INCORPORATED ASSOCIATION
WANDO LIVE ABALONE , FROZEN ABALONE, RAW, HOLEROUND(PACK)/FROZEN ABALONE,BOILED, SKIN-OFF(PACK)