Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HWAWOODANG
FLOWER PATTERN FINELY CUT CUTTLEFISH(400G, 150G) , GUNSAN STIR-FRIED CUTTLEFISH , GUNSAN STIR-FRIED SQUID ISO