Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HYUNYI TRADING CO., LTD.
WHOLE ROUND FISH , FLYING FISH ROE / CAPELINE ROE / MIXED FLYING ROE , ROASTED DRIED SEAWEED / WAKAME / KONBU HACCP