Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
ILGU SUSAN
FROZEN OYSTER(I.Q.F) , FROZEN OYSTER(H.S) , FROZEN FRIED OYSTER