Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
MISUNG FISHERY ASSOCIATION CORPORATION
FROZEN YELLOW CORVINA , FROZEN YELLOW CROAKER , DRIED YELLOW CORVINAWITH RED PEPPER PASTE HACCP