Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
NATIONAL FEDERATION OF FISHERIES COOPERATIVES
FROZEN SPANISH MACKEREL , FROZEN SQUID , SUHYUP FISH CAKE(MIXED / SQUARE / TOPOKKI) ISO
HACCP