Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
NK FISHERY CO., LTD.
FROZEN ALBACORE LOIN , FROZEN SWORDFISHBELLY OFF , FROZEN ESCOLAR SAKU HACCP