Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
ORIENTAL PACIFIC SEAFOOD CORP.
FROZEN SEAWEED SALAD , FROZEN RED SNOW CRAB MEAT , SURIMI PRODUCTS