Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
SEAPLE CO., LTD.
KOREAN BABY CLAM , KOREAN COOKED RED SNOW CRAB MEAT HACCP