Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
SEOHAE KIJOGAE FISHERIES UNION CORPORATION
KOREA PEN SHELL SCALLOP , PEN SHELL SCALLOP MEAT , SLICE PEN SHELL SCALLOP MEAT HACCP