Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
SLS COMPANY CO., LTD.
RED SNOW CRAB MEAT(CHIONECETES JAPONICUS) , PACIFIC OYSTER(CRASSOSTREA GIGAS) , KOREAN CLAM(RUDITAPES PHILPPINARUM)