Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
SNB INTERNATIONAL CO., LTD.
YELLOWFIN TUNA & BIGEYE TUNA(THUNNUS ALBACARES & THUNNUS OBESUS) , SWORDFISH(XIPHIAS GLADIUS) - SUPER FROZEN SASHIMIGRADE ISO
HACCP