Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
YANGJI ENTERPRISE CO., LTD.
SUPER FROZEN TUNA FOR RAW FISH , TUNA LOIN(YELLOWFIN TUNA/BIGEYE TUNA) , OILFISH(ESCOLAR)PRODUCTS HACCP