Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
CHUNGNAM LAVER FISHERIES COOPERAIVE
DRIED LAVER , ROASTED LAVER , ROLLED LAVER ISO
HACCP
HALAL