Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DAECHANG FOOD CO., LTD.
ROASTED SEAWEED , DRIED SEAWEED , SEASONED SEAWEED ISO
HACCP
HALAL