Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DAECHUN LAVER CO., LTD.
OLIVE OIL & GREEN TEA SEASONEDLAVER , YAKI SUSHINORI , ORGANIC YAKI SUSHINORI HACCP
HALAL