Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DAERYUK FOOD CO., LTD.
ROASTED SEAWEED , SEASONED SEAWEED(CUT) , SEASONED SEAWEED(FULL SIZE) ISO
HACCP