Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DONG-OH FOOD CO., LTD.
SEAWEED SALAD(GOMA WAKAME, CHUKA SALAD) , DRIED SEAWEED , DRIED SEAWEED SALAD ISO
HACCP