Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DYSSKOREA CO.,LTD.
KOREA SEAWEED SNACK , ‘SUNHAESIM’ SEAWEEDSNACK WITH CUMIN , ‘SUNHAESIM’ ORIGINALSEAWEED SNACK HACCP