Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
EYN AGRICULTURAL CO., LTD.
LAVER SNACK , TERIYAKI SEAWEED CHIPS , XYLITOL SEAWEED CHIPS HACCP
HALAL