Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GARIMI CO., LTD.
SEAWEED FOR GIMBAP(SEAWEED FOR SUSHI) , GARIMI NORI(SUSHINORI) , GARIMI JABAN SEAWEED ISO
HALAL