Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GODBAWEE FOOD CO., LTD.
SEASONED LAVER(GODBAWEE WILD LAVER) , SEASONED LAVER(GODBAWEE TABLE LAVER) , SEASONED LAVER(GODBAWEE TRADITIONALLAVER) ISO
HACCP
HALAL