Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GS-TK CO., LTD
LAVER SNACK , CRISPY LAVER SNACK , SEASOND LAVER(LUNCHEON, FULL SIZE) ISO
HACCP
HALAL