Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GWANGCHEON JOYANG FOOD
JOYANG SEASONED LAVER(LAVER FOR DINING TABLE) , JOYANG SEASONED LAVER(FULL SIZE) , JOYANG SEASONED LAVER(LUNCH BOX LAVER) ISO
HACCP
HALAL