Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GWANGCHEON SAMWON FOOD CO., LTD.
YAKI SUSHI NORI , SEASONED LAVER(TRADITIONAL, GREEN, OLIVE OIL & GREEN TEA, WASABI,BULGOGI, KIMCHI) , SEASONED LAVER SNACK(ORIGINAL, WASABI, KIMCHI, CURRY) ISO
HACCP
HALAL