Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GWANGCHEON TRADING CORPORATION
BITGOUN GWANGCHEON SEASONED LAVER , BITGOUN GWANGCHEONSEASONED LAVER(TABLE) , BITGOUN GWANGCHEONSEASONED LAVER(FULL SIZE) ISO
HACCP