Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HANWOOL FOOD
BADAHYANG 3-LAYERSEASONED LAVER , BADAHYANG JAERESEASONED LAVER , CHITOSAN STIR-FRIEDLAVER ISO
HACCP
HALAL