Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
C.K. GLOBAL CO., LTD.
FROZEN ATLANTIC SMOKED SALMON(FILLET/SLICE) , SEASONED FLYING FISH ROE , TAKO WASABI ISO
HACCP