Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DANAFOOD
OVEN GRILLED SQUID(MAT OZZINGO) , GRILLED SQUID LEG(SAENGSAENG GRILLED LEGS) , SEASONED SQUID(MAT ZZINGO)