Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
DONGLIM SEAFOOD CORPORATION
TOBIKO & MASAGO / SUSHI TYPE HERRING ROE , TOBIKO & MASAGO , SUSHI TYPE HERRING ROE ISO
HACCP