Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
EVERBLUESEA CO., LTD.
TRULY SAVORY EO-UDON , TRULY SPICY EO-BOKKI , SHRIMP ROLL FISHCAKE ISO
HACCP