Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
GIJANG SPECIAL PRODUCT ASSOCIATION
THE ENTIRE PRODUCT RANGE OF GIJANG SPECIAL PRODUCTS ENGLISH ASSOCIATION CO., LTD. , FERMENTED ANCHOVY SAUCE , SALTED ANCHOVY HACCP