Pengenalan K-Seafood

Mengikut item

Mengikut pensijilan

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Nama syarikat Senarai produk Senari sijil diperolehi Maklumat syarikat
HONGIL FOOD
RED SNOW CRAB SOY SAUCE , RED SNOW CRABTASTE FLAVOR SAUCE , RED SNOW CRAB NOODLES ISO
HACCP